Liqui Moly Radiator Stop Leak น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ

Liqui Moly  Radiator Stop Leak น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ

      รอยรั่วซึมต่างๆ ในระบบหล่อเย็น ไม่ง่ายที่จะค้นหา ซึ่งต้องสังเกตจากระดับน้ำในหม้อน้ำที่ลดลง Radiator Stop Leak ช่วยอุดรอยรั่วซึมได้ในทันที ปกป้องห้องเผาไหม้จากการเสียหายของ การรั่วซึมระบบหล่อเย็น

ผลที่ได้ 

       อุดรอยรั่วซึมขนาดตามดได้ทันที และชะลอการรั่วซึม หากมีรอยขนาดใหญ่

วิธีการใช้งาน

      เติมน้ำยา Radiator Stop Leak ขนาด 150 ml. ต่อหม้อน้ำขนาด 10 ลิตร สตาร์ทเครื่องยนต์ ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที สามารถใช้ได้กับระบบหล่อเย็น และระบบความร้อนที่มีกรองน้ำได้ และใช้ได้ทั้งหม้อน้ำที่เป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติก อีกทั้งสามารถเติมในหม้อ น้ำเพื่อเป็นการป้องกันการรั่วซึมในอนาคต แม้ปัญหายังไม่เกิด ควรเติมทุกๆ ครั้ง ทีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ หม้อน้ำ

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

Technical Data Sheet to article 3330 (EN)

ภาพผลิคภัณฑ์

Product picture to article number 3330

เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

Security data sheet to article 3330 (EN) [67/548/EWG; 1999/45/EG]

ปริมาณสุทธิ  150 มล.

 

#น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ #หม้อน้ำรั่ว #อุดหม้อน้ำ

0