Windshield-Cleaner น้ำยาทำความสะอาดกระจากหน้ารถ

Windshield-Cleaner น้ำยาทำความสะอาดกระจากหน้ารถ

490.00฿

Quantity
SKU: 040074 Category:

Windshield Cleaner น้ำยาทำความสะอาด กระหน้ารถ

  • ทำความสะอาดกระจกหน้ารถได้อย่างรวดเร็ว ไม่ทำให้เกิดคราบคงค้าง
  • มีประสิทธิภาพในการละลายคราบน้ำมัน คราบซิลิโคนฟิล์ม หรือคราบแมลง
  • ไม่มีสารฟอสเฟต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • มีกลิ่นหอมของส้มไซตรัสอ่อนๆ

วิธีการใช้

เจือจางด้วยน้ำเปล่า อัตราส่วน 1:10

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

Technical Data Sheet to article 1514 (EN)

ภาพผลิตภัณฑ์

Product picture to article number 1514

เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

Security data sheet to article 1514 (EN) [1272/2008 – CLP]

Product information for consumers

Ingredients Directory to article 1514

0