Petrol Stabiliser รักษาสภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

Petrol Stabiliser รักษาสภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

650.00฿

Quantity

Petrol Stabiliser รักษาสภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

รักษาสภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง และป้องกันการเกิดปฏิกิริยา Oxidation  ป้องกันการกัดกร่อนของระบบเชื้อเพลิง

ป้องกันปัญหาที่เกิดกับเครื่องยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานาน ทั้งรถจักรยานยนต์, scooter,  ATV หรือรถที่มีเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะชนิดอื่น ที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง

เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ โดยผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน

คุณสมบัติ

  • รักษาสภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง และป้องกันการเกิดปฏิกิริยา Oxidation
  • ยืดอายุการใช้งาน
  • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
  • บรรจุภัณฑ์ออกแบบพิเศษใช้งานง่าย
  • ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนาน
  • ผ่านการทดสอบกับเครื่องยนต์ที่มีเครื่องฟอกไอเสีย (catalytic converters)

ขอบเขตและลักษณะการใช้งาน

เหมาะสมกับเครื่องยนต์เบนซินทั้ง 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ สามารถใช้เพื่อบำรุงรักษาเครื่องยนต์ได้ดี ผ่านการทดสอบกับเครื่องยนต์ที่มี Turbocharger และ เครื่องฟอกไอเสีย (catalytic converters)

วิธีการใช้งาน

เติมลงในถังน้ำมัน และเติมเมื่อมีการเติมน้ำมันทุกครั้ง อัตราส่วน 25 ml ต่อน้ำมัน 5 ลิตร

สำหรับรถยนต์ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานควรเติมน้ำยาในปริมาณที่เหมาะสมแล้วสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

Technical Data Sheet to article 3041 (EN)

ภาพผลิตภัณฑ์

Product picture to article number 3041

เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

Security data sheet to article 3041 (EN) [1272/2008 – CLP]

 

ขนาดบรรจุ  250 ml

0