Description

ควบคุมอุณภูมิของเครื่องยนต์ ให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ โดยการรักษาระดับความเย็นของเครื่องยนต์ ด้วยการเพิ่มจุดเดือดของน้ำจาก 100 องศาเซลเซียล ให้เป็น 130 องศาเซลเซียล อีกทั้งยังสามารถป้องกันการเกิดสนิมและการพุกร่อนของหม้อน้ำอย่างได้ผล